• Aktualności

     • KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP W ORNONTOWICACH
      • KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP W ORNONTOWICACH

      • w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych od poniedziałku, 29.03.2021 r.

       Od 29.03.2021 do 11.04.2021 wszystkie zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach, w tym również zajęcia praktyczne prowadzone dotychczas na terenie szkoły, będą realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. platformy Teams.

       Zajęcia praktyczne w formach kursowych dla uczniów będących młodocianymi pracownikami, będą prowadzone zdalnie. W tym czasie młodociani pracownicy z Branżowej Szkoły I stopnia nie będą mieli zajęć praktycznych organizowanych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

       Dla uczniów klas maturalnych nadal istnieje możliwość organizacji konsultacji indywidualnych lub grupowych z nauczycielem prowadzącym przedmioty, z których uczniowie przystępują do egzaminów maturalnych.

       Internat funkcjonuje bez zmian.

       Uczniowie, którzy w miejscu zamieszkania nie mają możliwości realizowania zajęć przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość, nadal mogą realizować zajęcia w sposób zdalny na terenie szkoły. Uczniowie, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mają możliwości realizowania zajęć przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość, mają możliwość realizować zajęcia w sposób zdalny na terenie szkoły. Jednocześnie przypominam, że od 1 do 6 kwietnia obowiązuje wiosenna przerwa świąteczna i uczniowie nie mają zajęć dydaktycznych.

       Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       T. Stasik-Szyszka

     • Makieta domu przyszłości
      • Makieta domu przyszłości

      • Wyniki konkursu budowlanego

       Wyniki konkursu budowlanego „Makieta domu przyszłości”

       W lutym, na zajęciach praktycznych odbył się po raz pierwszy konkurs budowlany „Makieta domu przyszłości”. Uczniowie w zawodzie monter robót wykończeniowych w budownictwie zmierzyli się z nie lada wyzwaniem. Celem konkursu było zrobienie makiety domu w systemie suchej zabudowy, według rysunku technicznego. Uczniowie wykazali się wspaniałą wiedzą techniczną oraz umiejętnościami podczas wykonywania makiety. Komisja jednogłośnie wybrała zwycięzców.

       Wyniki konkursu:

       I miejsce:

       Karol Sobota

       Konrad Dubiel

       II miejsce:

       Wojtek Pyka

       Patryk Ludwin

       III miejsce:

       Kamil Woziński

       Bogacki Dawid

       Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie a zwycięzcą gratulujemy!!!

      • Uczeń II klasy Technikum Górniczego ZSP Ornontowice Marek Ćmok laureatem XI Olimpiady Wiedzy Górniczej „ O złotą lampkę”

      • Relacja z finału XI Olimpiady Wiedzy Górniczej " O Złotą Lampkę.

       Dnia 18 marca 2021 w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbyły się zawody finałowe XI Olimpiady Wiedzy Górniczej „O złotą lampkę”. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach reprezentował uczeń klasy drugiej Technikum Górniczego Marek Ćmok który zakwalifikował się do niego we wcześniejszych eliminacjach II stopnia razem z innymi 11 finalistami.

       Finał odbywał się w ścisłym rygorze sanitarnym i składał się się z dwu etapów eliminacji III stopnia, w których finaliści walczyli o tytuł laureata oraz finału ścisłego, w którym laureaci walczyli o tytuł zwycięzcy i tytułową „Złota Lampkę Górniczą. W etapie pisemnym, w którym finaliści rozwiązywali test składający się z trzydziestu pytań nasz reprezentant uzyskał 26 punktów co było drugim wynikiem tych eliminacji i pewnie zakwalifikował się do etapu ustnego zapewniając sobie tytuł laureata. Ostatecznie po ścisłym finale nasz uczeń uzyskał 4 lokatę a do miejsca do podium zabrało mu zaledwie 1 punktu.

       Trzeba zaznaczyć, że nasz uczeń należał do najmłodszych w gronie startujących i będzie miał jeszcze możliwość poprawy swojej lokaty w kolejnych edycjach Olimpiady Górniczej.

       Laureata do startu przygotowali nauczyciele przedmiotów górniczych ZSP Ornontowice oraz inspektor BHP JSW KWK „Budryk” pan Arkadiusz Gaś, a opiekę nad nimi podczas samego startu sprawował przewodniczący zespołu pan Jerzy Krzakała.

     • Nie tylko uczniowie się kształcą...
      • Nie tylko uczniowie się kształcą...

      • Nauczyciele również uczestniczą w zajęciach projektowych - Fruitcarvingu

       Także nauczyciele, którzy odkryli w sobie nutkę artystyczną (Barbara Skurczak, Danuta Łączyńska, Elżbieta Florys, Anna Łukaszek i Adam Jasztal), mieli szansę uczestniczenia w zajęciach z fruitcarvingu - sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach. Zajęcia prowadził p. Łukasz Szewczyk - z Pracowni Sztuki Kulinarnej w Ozimku.
       Zajęcia dla 40 uczniów i 5 nauczycieli zostały zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”.

       Brawo Wy!

     • Zakończone zajęcia z zoopsychologii
      • Zakończone zajęcia z zoopsychologii

      • Zajęcia dodatkowe z zoopsychologii w ZSP Ornontowice

       W lutym i marcu grupa uczniów kształcących się w zawodzie technik weterynarii i technik hodowca koni miała okazję uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z zakresu zoopsychologii, realizowanych w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

       Zoopsychologia to nauka zajmująca się badaniem reakcji zmysłowych i instynktownych zachowań zwierząt, ich źródeł oraz mechanizmów. Tematyka szkolenia skupiła się na zachowaniach psów i koni. Podczas zajęć młodzież miała okazję dowiedzieć się m. in.:

       - jak pies postrzega świat,

       - jakie są naturalne wzorce zachowań psów,

       - na czym polega socjalizacja szczeniąt,

       - jak psy komunikują się ze sobą,

       - jakie są najczęstsze problemy behawioralne psów i jak można je rozwiązywać,

       - co jest przyczyną zachowań agresywnych u psów,

       - jakie są podstawowe potrzeby koni,

       - czym jest charakter, temperament, typy osobowości koni,

       - jakie są najczęstsze zaburzenia zachowania i zachowania niepożądane u koni,

       - jak konie postrzegają świat,

       - w jaki sposób konie komunikują się między sobą (mowa ciała),

       - na czym polegają podstawowe mechanizmy uczenia się koni.

       Zajęcia odbywały się w trybie zdalnym na platformie TEAMS. Uczestnicy mają nadzieję, że w najbliższym czasie uda się przeprowadzić podobne zajęcia także w formie warsztatów na terenie stajni z wykorzystaniem koni.

       Wiedza zdobyta podczas zajęć z pewnością przyda się młodzieży w przyszłej pracy zawodowej technika weterynarii i technika hodowcy koni. Uczestnicy mieli możliwość podzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi swoich czworonogów i jednocześnie uzyskania fachowej porady specjalisty.

       Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez mgr inż. Annę Łukaszek- zoopsychologa o spec. psy i konie, prezesa Fundacji Sonaba, nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach