• Aktualności

     • Znak jakości dla ZSP w Ornontowicach
      • Znak jakości dla ZSP w Ornontowicach

      • ZSP - z brązową tarczą...

       Z satysfakcją informujemy, że nasza szkoła - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach, w rankingu Perspektyw na NAJLEPSZE TECHNIKA, otrzymała tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY 2022.

       Na Śląsku zajęliśmy 67 miejsce, w Polsce - 463 (na ponad 2000 szkół).

       Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom!!!

       TYTUŁ "ZŁOTEJ SZKOŁY 2022" przysługuje technikom, które zajęły miejsca 1-100.

       TYTUŁ "SREBRNEJ SZKOŁY 2022" przysługuje technikom, które zajęły miejsca 101-300.

       TYTUŁ "BRĄZOWEJ SZKOŁY 2022" przysługuje technikom, które zajęły miejsca 301-500.

       Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

       Szczegóły: https://2022.technika.perspektywy.pl/.../ranking-glowny...

      • Dotyczy: zmiany rozkładu jazdy linii autobusowej nr 647

      • Informacja ZTM Katowice

       Dotyczy: zmiany rozkładu jazdy linii autobusowej nr 647

       Szanowni Państwo,

       Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach informuje, że na podstawie § 7 ust. 1 Umowy nr OP/44/CRU/558/RUZP/475/2021 zawartej w dniu 29 grudnia 2021 r.
       oraz wyrażonych zgód ze strony Urzędu Gminy Gierałtowice, Urzędu Gminy Ornontowice oraz Urzędu Miejskiego w Zabrzu, od dnia 22 stycznia 2022 r. (sobota) wdraża się zmianę rozkładu jazdy linii autobusowej nr 647 w dni robocze.

       Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu korekt godzin odjazdów dla niżej wymienionych kursów:

       • kurs nr 103 relacji „Zabrze Goethego” (6:35) - „Ornontowice Centrum” (7:12)
        zostaje opóźniony o 30 minut,
       • kurs nr 203 relacji „Zabrze Goethego” (7:35) - „Ornontowice Centrum” (8:12)
        zostaje opóźniony o 30 minut,
       • kurs nr 105 relacji „Zabrze Goethego” (8:35) - „Ornontowice Centrum” (9:12)
        zostaje opóźniony o 20 minut,
       • kurs nr 208 relacji „Ornontowice Centrum” (14:35) - „Zabrze Goethego” (15:10)
        zostaje przyspieszony o 5 minut,
       • kurs nr 110 relacji „Ornontowice Centrum” (15:35) - „Zabrze Goethego” (16:10)
        zostaje przyspieszony o 10 minut.


       Korekty powyższych godzin odjazdów kursów zostały dopasowane do godzin rozpoczęcia (7:10, 8:00, 8:50 i 9:40) i zakończenia zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach  (12:10, 13:10, 14:10 i 15:00), z zachowaniem możliwości dokonywania przesiadek na linię nr 669 na przystanku „Chudów Kościół
       lub nr 120 na przystanku „Paniówki Skrzyżowanie” dla osób zamieszkałych
       w Przyszowicach.

       W załączeniu do pisma przesyłamy nowy rozkład jazdy, uwzględniający powyższe oraz zmianę trasy przejazdu wynikającą z rozpoczęcia przebudowy dworca autobusowego przy ul. J. W. Goethego w Zabrzu, wprowadzoną odrębnym pismem ZTM
       o nr OP.4174.4.29.2021.MZ.9.


       OP.4154.4.168.2021.PK.12.pdf7


     • Konsultacje dla rodziców - w dniu 17.01.2022 r. w godz. 16.30-17.30
      • Konsultacje dla rodziców - w dniu 17.01.2022 r. w godz. 16.30-17.30

      • Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w dniu 17.01.2022 r. w godz. 16.30-17.30 zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje z nauczycielami ZSP w Ornontowicach.
       W celu sprawnego przeprowadzenia konsultacji, a także mając na względzie ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne proszę o wcześniejsze przesłanie informacji do nauczyciela poprzez wiadomość w dzienniku o zamiarze kontaktu.

       Ryszard Wystemp
       wicedyrektor

     • Finalistki XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej
      • Finalistki XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

      • Kasia i Weronika – finalistkami XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej !!!

       4. 01. 2022 r. odbył się w Wiśle Etap Okręgowy Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Po eliminacjach szkolnych naszą szkołę reprezentowały: Weronika Kowol i Katarzyna Szuwald z klasy 3 TP3.

       Kilka słów o Olimpiadzie: Organizatorem Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

       Kraj podzielony jest na 10 okręgów.

       W tej edycji do olimpiady przystąpiło 224 uczniów. Według regulaminu do ścisłego finału kwalifikuje się 30 uczniów z najwyższą liczbą punktów z testu (60 pytań jednokrotnego wyboru w czasie 45 minut).

       Nasze dziewczyny zdobyły najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich uczniów z naszego okręgu (!!!).

       Po zebraniu wyników z całego kraju okazało się, że są w finałowej „30”!!!

       Warto wspomnieć, że wszyscy finaliści otrzymają zaświadczenia, będące podstawą zwolnienia z części pisemnej egzaminów zawodowych obydwu kwalifikacji technika hotelarza (HGT.03 i HGT.06), co jest równoznaczne z zaliczeniem ich na 100%!!!

       Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej odbędzie się w dniach 5 - 7. 04. 2022 r. w Bydgoszczy. Tam Kasia i Weronika będą walczyć o miejsca laureatów i tytuł „Mistrza wiedzy hotelarskiej”.

       Przewidziane są także cenne nagrody i indeks na wyższą uczelnię.

       Uczennice przygotowywali nauczyciele przedmiotów zawodowych hotelarskich. Szczególne podziękowania należą się panu Jackowi Wielgusowi.

       Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za uczennice na etapie finałowym!

     • Zmiana planu lekcji
      • Zmiana planu lekcji

      • od poniedziałku, 10.01.2022 r.

       Informujemy, że od poniedziałku, 10.01.2022 r. następuje zmiana planu lekcji spowodowana zmianą semestru.

       Aktualnie obowiązuje 10 wersja planu.