• Mechanizacja rolnictwa

      • Pracownia maszyn rolniczych

      • Nowy sprzęt zakupiony do pracowni mechanizacji rolnictwa który będzie wykorzystywany na zajęciach praktycznych w zawodach:Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,technik hodowca koni,technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu.

       Pracownia maszyn rolniczych wyposażona jest w podstawowe maszyny do uprawy gleby,nawożenia organicznego i mineralnego,siewu i sadzenia,pielęgnacji i ochrony roślin,koszenia i zbioru zielonek a także do transportu ziemiopłodów

       W czasie zajęć praktycznych uczniowie kształtują umiejętności z zakresu doboru i zestawienia maszyn i narzędzi rolniczych,oceny ich stanu technicznego,eksploatacji,regulacji,napraw i konserwacji zapewniających bezpieczną i efektywne wykorzystanie w gospodarstwie.

      • Pług obrotowy


      • Agregat uprawowo-siewny      • Ciągnik z przyczepą

      • Ciągnik wykorzystywany przez uczniów do zajęć praktycznych z nauki jazdy