• Mechanizacja rolnictwa

      • Pracownia mechaniki pojazdów

      • W klasie drugiej i trzeciej u uczniów kształtowane są umiejętności w zakresie: Użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej. Obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie. Oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych. Wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi. Zajęcia te prowadzone są w wyposażonej w nowoczesny sprzęt hali maszyn rolniczych, pracowni mechaniki i diagnostyki pojazdowej oraz w bardzo nowoczesnych gospodarstwach rolnych.