• Pedagog

     • Dla nauczycieli


     • Drogi wychowawco !


      Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

      - widzisz, że w twojej klasie panują złe relacje,

      - chcesz pomóc uczniowi znajdującemu się  w trudnej sytuacji materialnej,

      - masz uczniów często opuszczających zajęcia lekcyjne,

      masz uczniów, którzy w twoim odczuciu zachowują się niewłaściwie,

      - chcesz porozmawiać na temat pracy profilaktyczno – wychowawczej w klasie bądź w szkole,

      chcesz skorzystać ze scenariuszy lekcji wychowawczych lub filmów edukacyjno –   profilaktycznych,

      - potrzebujesz wsparcia w trudnej pracy wychowawczej,

      - chcesz porozmawiać o problemach.

       

       

      Każdy pedagog ma w obowiązku być dla wychowawców wsparciem w rozwiązywaniu zarówno problemów klasowych jak również dotyczących poszczególnych uczniów.