• Internat

      • Zakwaterowanie

      • Kalkulacja kosztów pobytu w internacie: 

       Miesięczna, stała opłata za zakwaterowanie w internacie wynosi  35,00 zł.
       Dzienna stawka żywieniowa (śniadanie, obiad, kolacja) 12,00 zł. 

       Przeciętny miesięczny koszt wyżywienia i zakwaterowania (przy 20 dniach):  

       Wyżywienie: 20 x 12zł = 240,00zł

       Zakwaterowanie: 35,00zł

       Razem: 240,00zł + 35,00zł = 275,00zł

        

       Dla uczniów nie będących mieszkańcami internatu istnieje możliwość wykupienia pojedynczego obiadu. Cena: 5,00 zł (należy poinformować stołówkę z jednodniowym wyprzedzeniem).

       Szczegółowych informacji dot. internatu udziela sekretariat szkoły pod numerem: 322354600.