• Budowlane

      • O zawodzie

      • Branża budowlana oferuje szeroki zakres zatrudnienia. Obecnie na rynku brakuje specjalistów i fachowców budownictwa.  Dział budownictwa to nie tylko roboty budowlane ale także projekty, dokumentacja budowlana, kosztorysy, specyfikacje budowlane. To ty decydujesz czy zostajesz na poziomie szkoły branżowej czy technikum,  czy też kontynuujesz naukę i zostajesz projektantem, konstruktorem a może kierownikiem budowy?
        

     • Kształcimy w zawodach:

      • „Technik budownictwa” – Technikum Budowlane o numerze zawodu 311204 yes
       
      • „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” – Branżowa Szkoła I Stopnia o numerze zawodu 712905 yes

       

       

     • Zakres zadań technika budownictwa

     • - organizuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych przez zespoły robocze,

      - posługuje się dokumentacją budowlaną,

      - opracowuje projekty organizacji budowy,

      - wykonuje pomiary niezbędne do prowadzenia robót w budownictwie,

      - sporządza przedmiary i obmiary robót,

      - prowadzi dokumentację budowy,

      - sporządza harmonogramy robót, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałów,

      - specjalizuje się w sporządzaniu kosztorysów robót budowlanych.

      • Warsztaty budowlane

      • Warsztaty budowlane łączą praktyczną naukę zawodu z wiedzą ogólną zawodową, zdobywaną na zajęciach w zawodzie technik budownictwa oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.