• Elektryczne i Automatyczne

     • Szkolenie z drukarki 3D i Skribotów

     • 13.09.2018 r. młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach ucząca się w zawodzie technika automatyka wzięła udział w dwóch szkoleniach połączonych z warsztatami. Podczas szkolenia nt. „Obsługi i wykorzystania drukarki 3D” uczniowie poznali obecnie stosowane technologie druku 3D: FDM (Fused Deposition Modeling), SLA (StereoLithography Apparatus), SLS (Selective Laser Sintering), zasady modelowania oraz podstawowe programy do tworzenia obiektów 3D takie jak: Tinkercad Autodesk, Fusion 360 Autodesk, Skulptris. Podczas warsztatów młodzież nauczyła się obsługi drukarki 3D min.: zakładać filament drukujący, kalibrować stół roboczy drukarki 3D, ustawiać podstawowe parametry druku 3D czego efektem był wydruk elementu w technologii 3D.
      Podczas drugiej części szkolenia dotyczącej „Programowania robotów sterujących Skibots” uczniowie poznali podstawy programowania robotów wykorzystujących technologię Arduino. Po samodzielnym złożeniu Skribots’ów nauczyli się komunikować z robotem. Poznali podstawowe rozkazy sterujące, strukturę tworzenia programu, nauczyli się definiowania zmiennych. Zdobytą podczas szkolenia wiedzę wykorzystają w tworzeniu własnych programów i projektów.

      Warsztaty były możliwe dzięki  Zarządowi JSW S.A., który w ramach współpracy ze szkołą ufundował z okazji Dnia Dziecka uczniom ZSP Ornontowice drukarkę 3D i roboty sterujące. Przypomnijmy, że szkoła podpisała z JSW S.A. umowę o współpracy w zakresie praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych, a jej efektem są m.in. ufundowane przez JSW S.A. comiesięczne stypendia dla uczniów kształcących się w zawodach: technik górnictwa podziemnego, górnik eksploatacji podziemnej, technik elektryk, elektryk oraz technik automatyk.

       

      Jak widać na załączonych zdjęciach, warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i całkowicie pochłonęły ich uwagę.

       

      • Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
      • Albert Einstein
      • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
      • William Shakespear
      • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
      • Carl Rogers
      • Nasze pierwsze wydruki 3D

      •  

       Automatycy z klasy 2 ŻAK w ramach zajęć lekcyjnych przygotowali swoje pierwsze projekty  3D
       w darmowym programie TINCERCAD a następnie wydrukowali na szkolnej drukarce SKRIWARE 2

     • Szkolenie WAGO

     • We wtorek 29.01.2019 r. w naszej szkole już po raz drugi gościliśmy „Klementynę” – wóz reprezentacyjny firmy WAGO. W pokazach prowadzonych przez przedstawiciela firmy WAGO ELWAG wzięli udział uczniowie klas kształcących się na kierunku elektryk, technik elektryk  oraz technik automatyk.

      Podczas spotkania każda grupa uczestniczyła w prezentacji multimedialnej, na której prowadzący omówił technologie opracowane przez firmę WAGO związane z budową i właściwościami szybkozłączek. Ponadto przedstawił przykładowe zastosowania złączek WAGO w szafach sterowniczych w zakładach przemysłowych, w instalacjach elektrycznych w nowoczesnym budownictwie.

      W trakcie spotkania uczniowie wykonywali doświadczenia związane z montażem przewodów elektrycznych z wykorzystaniem szybkozłączek firmy WAGO.

      Na zakończenie dla każdej z grup został przeprowadzony pokaz wytrzymałości termicznej złączek WAGO, podczas którego prowadzący zwiększał wartość prądu płynącego w obwodzie i wyjaśniał zjawiska zachodzące w układzie. Wzrost prądu spowodował zapalenie się izolacji przewodu, doprowadzając do stopienia przewodu i przerwy w obwodzie.

      Szeroka wiedzę prowadzącego oraz duża umiejętność w przekazywaniu informacji spowodowała, że uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach i komentowali zaobserwowane zjawiska.

       

     • Kurs SEP

     • W dniu 21.05.2019 r. dla uczniów technikum elektrycznego rusza kurs G1:
      "Obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1kV", który potrwa do 13.06.2019 r. 

      W czasie kursu, będą poruszane zagadnienia takie jak:

      • bezpieczeństwo i higiena pracy, jakie są niezbędne przy pracy na urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych, ochrona przeciwpożarowa;
      • wyższe harmoniczne w sieciach odbiorczych;
      • obowiązki i zadania osób, pracujących na stanowisku elektryka E; 
      • układy sieciowe; 
      • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci; 
      • przepisy ogólne i wybrane zagadnienia z zakresu prawa; 
      • sprzęt ochronny, jaki należy obowiązkowo nosić, pracując na stanowisku pracy elektryka; 
      • podstawowe zasady funkcjonowania i stosowania ochrony od porażeń w sieci do 1kV i wzwyż; 
      • podstawowe zasady funkcjonowania i stosowania ochrona odgromowa i przepięciowa; 
      • organizacja pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych G1.

       Uczniowie po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu uzyskają uprawnienia do wykonywania  zawodu elektryka i rozpoczną swoją karierę zawodową.

      Oczywiście, by dobrze wykonywać ten zawód niezbędna jest wiedza, umiejętności,  doświadczenie oraz daleko posunięta ostrożność i rozwaga.  

       

      • AUTOMATYCYw Hucie Szkła Orzesze

      • W dniu 7 czerwca 2019 roku uczniowie drugiej klasy technik automatyk uczestniczyli w wyciecze dydaktycznej do CP Glass S.A. Oddział Huta Szkła Orzesze. Podczas wizyty uczniowie mieli możliwość poznania różnych działów produkcyjnych a także procesu technologicznego wytwarzania butelek szklanych. Zapoznali się z różnymi stanowiskami pracy takimi jak: operator automatu, operator linii, operator pakowania, specjalista utrzymania ruchu, automatyk, kontroler jakości. Wizyta w „Hucie Szkła” w Orzeszu utwierdziła uczniów o słuszności wybranego kierunku kształcenia - jako automatycy będą mieli ciekawy, poszukiwany na rynku pracy, dobrze płatny zawód. Dodatkowo, chętni uczniowie będą mogli podpisać umowę stypendialną z CP Glass, która zagwarantuje im stypendium w wysokości 600,00 zł miesięcznie i zdobycie doświadczenia niezbędnego w pracy automatyka. Firma CP Glass S.A. – Oddział Huta Szkła Orzesze w ramach współpracy z naszą szkołą w zakresie kształcenia zawodowego umożliwia odbywanie praktyk zawodowych a także płatnych stażów podczas wakacji oraz funduje stypendia dla uczniów. Po ukończeniu szkoły gwarantuje pracę.