• Hotelarskie

      • Konsultacje

       • Mirella Orzoł - zajęcia wyrównawcze dla klas technikum, branżowej szkoły I stopnia z geografii oraz I i II / t. hot. z przedmiotów zawodowych branży hotelarskiej - czwartek godz. 1500 – 1545, sala 104 (szkoła).
       • Barbara Skurczak - zajęcia wyrównawcze dla klas technikum żywienia, kucharzy oraz I i II / t. hot. z przedmiotów zawodowych branży hotelarskiej - piątek godz. 700 – 745, sala 115 (internat).
       • Zajęcia rozwijające - przygotowanie do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej (listopad, grudzień) - Mirella Orzoł i Barbara Skurczak po umówieniu się z prowadzącymi.
      • PSO

      • Przedmiotowy System Oceniania obowiązujący na wszystkich przedmiotach zawodowych branży hotelarskiej znajdziesz tu: