• Weterynaria i Hodowla Koni

      • Technik hodowca koni

       • Kim jest technik hodowca koni?
        Jakie uprawnienia daje ukończenie szkoły o profilu rolniczym?
       • Uczeń kształcący się w zawodzie technik hodowca koni po ukończeniu szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań związanych z chowem, hodowlą, pielęgnacją i użytkowaniem koni. Absolwenci mogą podjąć pracę w ośrodkach jeździeckich i hodowlanych, w agroturystyce i turystyce konnej, a także prowadzić własne gospodarstwa i własną działalność gospodarczą. 

        Aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe należy zdać dwa egzaminy:

        • Kwalifikacja 1 - Organizowanie chowu i hodowli koni
        • Kwalifikacja 2 - Szkolenie i użytkowanie koni
          

        Ukończenie szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia rolnicze uznawane w krajach Unii Europejskiej.

        W ramach szkolnego programu nauczania realizowane są (obok przedmiotów ogólnokształcących) przedmioty zawodowe teoretyczne:

        • - Produkcja rolnicza
        • - Technika w rolnictwie
        • - Przepisy ruchu drogowego
        • - Działalność gospodarcza w rolnictwie
        • - Chów i hodowla koni
        • - Podstawy użytkowania koni
        • - Język obcy zawodowy

         oraz przedmioty zawodowe praktyczne:
          
        • - Prowadzenie produkcji rolniczej
        • - Obsługa środków technicznych w rolnictwie
        • - Prowadzenie chowu i hodowli koni
        • - Użytkowanie koni
        • - Praktyki zawodowe

        Kształcenie zawodowe jest realizowane w trakcie praktyki zawodowej w stadninach koni, na zajęciach praktycznych, które są realizowane w warsztatach i pracowniach szkolnych, stajniach, stadninach oraz w gospodarstwach indywidualnych.  
        Uczniowie mają zapewnioną bezpłatną naukę jazdy ciągnikiem rolniczym (kat. T) oraz naukę jazdy konnej.

      • Technik weterynarii

      • Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

       - prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących,

       - wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,

       - wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;

       - wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;

       - wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

       - wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;

       - prowadzenia samochodu osobowego (kurs prawa jazdy kat. B). 

       Absolwent szkoły – technik weterynarii może być zatrudniony m. in. w:

       - przychodniach i lecznicach dla zwierząt,

       - laboratoriach weterynaryjnych,

       - ogrodach zoologicznych,

       - schroniskach dla zwierząt,

       - fermach przemysłowych,

       - ubojniach zwierząt i innych zakładach przetwórstwa spożywczego,

       - organach inspekcji weterynaryjnej,

       Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem. Wiele zakładów leczniczych  wzbogaca swoja ofertę o prowadzenie sklepu z artykułami i karmami dla zwierząt i zakłady groomerskie. To również są miejsca gdzie kwalifikacje technika weterynarii mogą zostać wykorzystane.