• Geografia

      • Konsultacje

       • Mirella Orzoł zajęcia wyrównawcze dla klas technikum i branżowej szkoły I stopnia z geografii oraz I i II / t. hot. z przedmiotów zawodowych branży hotelarskiej - czwartek godz. 1500 – 1545, sala 104 (szkoła).                                                                   Zapraszam !!!