• Walencja 2017

   • PRAKTYKI ZAWODOWE W WALENCJI 2017
    • PRAKTYKI ZAWODOWE W WALENCJI 2017

    • 02.12.2018 19:21
    • W roku 2017 młodzież ZSP Ornontowice odbyła praktyki zawodowe w słonecznej Walencji.

    • W roku 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach realizował projekt

            UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE NABYTE W SZKOLE I PODCZAS STAŻU   

                  KLUCZEM DO  SUKCESU NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY

     finansowany   ze  środków  Programu  Operacyjnego Wiedza  Edukacja  Rozwój  (PO WER 2014-2020)   „Staże   zagraniczne  dla   uczniów  i  absolwentów   szkół   zawodowych  oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego”.

     W ramach projektu  na przełomie stycznia i lutego 2017 r. 16-tu uczniów  kształcących się w zawodach: technik ekonomista,  technik  elektryk oraz  technik żywienia  i usług gastro-nomicznych uczestniczyło w czterotygodniowych  praktykach zawodowych  w Walencji (Hiszpania).

     Oprócz  transportu, zakwaterowania i wyżywienia projekt gwarantował wszystkim uczestnikom  przygotowanie   kulturowe,  psychologiczne  i  językowe  (kurs  podstaw języka hiszpańskiego oraz dodatkowe lekcje języka angielskiego).  
     Po   zakończeniu   stażu  i   złożeniu   raportu   końcowego  uczestnicy   otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie zagranicznej praktyki zawodowej oraz Europassy.

      

      

    • Wróć do listy artykułów