• Aktualności

     • Słodkie zakończenie ...
      • Słodkie zakończenie ...

      • Ostatnie zajęcia kursu j. hiszpańskiego

       W sobotę, 11.09 oficjalnie zakończyliśmy kurs podstaw języka hiszpańskiego, będącym jednym z etapów przygotowań do wyjazdu młodzieży naszej szkoły na praktyki zawodowe do Hiszpanii w ramach projektu o nazwie „Dziś zacznij swoją karierę zawodową.”   

       Zajęcia odbywały się zarówno w formie online, jak i tradycyjnie - w internacie ZSP Ornontowice. Program zajęć obejmował m.in. podstawowe zwroty używane w codziennej komunikacji, powitania, pożegnania, liczby, daty, zwroty grzecznościowe, czynności codzienne, przedstawianie się, pytania o cenę oraz podstawowe słownictwo branżowe. Ponadto, beneficjenci przeszli 3-godzinne przygotowanie kulturowe, podczas którego zdobyli wiedzę na temat walorów turystycznych Hiszpanii, jej wielokulturowości, geografii i specjałów kulinarnych.

       Finał zajęć nastąpił 11 września b.r. w budynku internatu. Podczas ostatniego spotkania wszyscy beneficjenci otrzymali certyfikaty uczestnictwa w kursie. Dodatkowej, słodkiej atrakcji sobotnich zajęć dostarczyła jedna z uczestniczek projektu - Matylda Oleś z klasy IV technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, która specjalnie na tę okazję upiekła tematyczny „hiszpański” tort. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem talentu naszej uczennicy!

      • Zdjęcie do mLegitymacji

      • Instrukcja jak samemu wykonać zdjęcie do mLegitymacji

       Wykonaj fotografię do mLegitymacji przy pomocy bezpłatnego kreatora!

       Rozpoczęcie roku szkolnego to czas wyrabiania dokumentów legitymacyjnych dla uczniów. W związku z tym, że szkoła przystąpiła do programu mLegitymacja, uczniowie nie muszą nosić przy sobie papierowej legitymacji. Zamiast tego można posługiwać się elektronicznym dokumentem, który wyświetla się na ekranie smartfona. Zdjęcie do mLegitymacji można uzyskać przy pomocy Bezpłatnego Generatora. Mogą z niego skorzystać wszyscy uczniowie uczęszczający do szkoły biorącej udział w programie mLegitymacja.

        

       Jesteś ciekaw, jak działa Bezpłatny Generator do zdjęć? Jest to nowoczesne narzędzie, które pozwala przygotować zdjęcia spełniające kryteria fotografii do mLegitymacji. Działanie kreatora jest oparte na sztucznej inteligencji, która automatycznie usuwa tło ze zdjęcia, a następnie zamienia je na białe. Oprócz tego, generator dobiera odpowiednią wagę oraz rozmiar fotografii.

        

       Fotografia do mLegitymacji powinna spełnić kilka wymogów. Warto pamiętać o:

       • wzroku zwróconym na wprost (najlepiej patrzeć wprost do obiektywu),
       • równomiernym oświetleniu twarzy,
       • zamkniętych ustach,
       • równo ustawionej twarzy ‒ nie można jej przechylać na boki,
       • zdjęciu różnego rodzaju nakryć głowy.

        

       Obsługa Bezpłatnego Kreatora do zdjęć nie wymaga posiadania specjalnych umiejętności, dlatego każdy z pewnością poradzi sobie z przygotowaniem zdjęcia do mLegitymacji. Co trzeba zrobić, by wykonać taką fotografię?

       1. Uruchom przeglądarkę internetową w swoim telefonie.
       2. Wejdź na stronę Bezpłatnego Kreatora do zdjęć poprzez link https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji.
       3. Wybierz fotografię ze swojego smartfona lub kliknij  przycisk “zrób zdjęcie” w celu wykonania nowego zdjęcia.
       4. Pobierz przygotowaną fotografię.
       5. Wykorzystaj ją do zdjęcia w Twojej mLegitymacji.

        

       Wykonanie zdjęcia przy pomocy Bezpłatnego Kreatora jest znacznie łatwiejsze, niż kiedykolwiek wcześniej, bo nie musisz nawet wychodzić z domu! Cały proces przebiega bardzo sprawnie i nie trwa dłużej niż minutę!

        

       Bezpłatny Generator zdjęć do mLegitymacji możesz znaleźć pod adresem:

       https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji

     • Zmiana planu lekcji
      • Zmiana planu lekcji

      • Od poniedziałku, 13.09.2021 r.

       Od poniedziałku, 13.09.2021 r. następuje zmiana planu lekcji. Obowiązuje wersja 3 planu.

       Wychowawców proszę o aktualizację dzienników lekcyjnych.

     • Spotkania z rodzicami
      • Spotkania z rodzicami

      • ZSP w Ornontowicach zaprasza Rodziców na spotkania, które odbędą się w sali gimnastycznej i wyznaczonych klasopracowniach wg. harmonogramu:

       7.09.2021 (wtorek)

       godz. 17.30 – klasa III TP2 spotkanie z Wychowawcą w klasopracowni

       godz. 17.30 – klasy IV Technikum i III BSIs – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej, a następnie z Wychowawcami w klasopracowniach,

       godz. 18.00 – klasy I Technikum i BSIs – spotkanie z dyrekcją w sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami w klasopracowniach

        

       8.09.2021 (środa)

       godz. 17.30 – klasy II Technikum i BSIs – spotkanie z wychowawcami w klasopracowniach

       godz. 18.00 – klasy III Technikum (z wyjątkiem kl. III TP2)

     • Zajęcia wspomagające dla uczniów
      • Zajęcia wspomagające dla uczniów

      • Informujemy, że szkoła organizuje w terminie 2.09.2021 – 22.12.2021 dodatkowe zajęcia wspomagające, które mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

       Zajęcia będą organizowane z następujących przedmiotów:  j. polski, matematyka, biologia, geografia, j. angielski, j. niemiecki, historia, fizyka, chemia oraz wychowanie fizyczne.

       Zajęcia wspomagające będą prowadzone w  min. 10 –osobowych grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych, w bezpośrednim kontakcie nauczyciela z uczniami i nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

       Uczniów chętnych do udziału w zajęciach prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa i oddanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w terminie do 8 września 2021r.  W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację wypełniają rodzice. Deklarację uczestnictwa można pobrać na stronie szkoły w zakładce UCZNIOWIE I RODZICE/DOKUMENTY/ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE – DEKLARACJA.

       Dodatkowe informacje na temat zajęć wspomagających, można znaleźć na stronie: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/dodatkowe-zajecia-wspomagajace-w-szkole-najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/

       Zachęcamy do uczestnictwa!

       Deklaracja

     • Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022
      • Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

      • Termin składania wniosków do dyrektora ZSP: 7 września2021 r.

       Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż termin składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – upływa z dniem 7 września 2021 r.

       Wnioski należy pobierać i składać u dyrektora szkoły ponadpodstawowej na terenie Gminy Ornontowice, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022.

       Dokumenty do pobrania:
       Wniosek i oświadczenie

       Więcej informacji na temat w/w programu można uzyskać:

       – z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1227),

       – ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl, w zakładce: Kuratorium/Zadania publiczne/Wsparcie uczniów niepełnosprawnych),

       – w sekretariacie i na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach oraz w Urzędzie Gminy Ornontowice (I piętro, pok. 207, tel. 32 3306216).

     • Rozpoczęcie roku szkolnego
      • Rozpoczęcie roku szkolnego

      • Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach zapraszająuczniów na uroczystość rozpoczęcia r. szk. 2021/2022 wg. harmonogramu:

       Godz. 8.30 – uczniowie klas I Technikum i BSIs - spotkanie w sali gimnastycznej z wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją szkoły.

       Godz. 10.30 – uczniowie klas II, III i IV Technikum oraz BSIs – spotkania w klasopracowniach z wychowawcą.

       Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk przy wchodzeniu do budynków szkoły oraz zakładaniamaseczki w przestrzeniach wspólnych szkoły.

     • Informacja dot. szczepienia dzieci i młodzieży
      • Informacja dot. szczepienia dzieci i młodzieży

      • Od wrzesnia szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych...

       Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia opracowało także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Informacje w tej sprawie dostępne na stronie:
       http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/szczepienia-uczniow-w-wieku-12-18-lat-informacje-dla-szkol-i-placowek/
        

     • Dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów
      • Dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów

      • Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych będą mogli uczestniczyć w dobrowolnych zajęciach wspomagających z wybranych przedmiotów obowiązkowych w szkole po powrocie z edukacji zdalnej.

       Szczegółowe informacje dot. ww. zajęć dostępne:

       https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dodatkowe-zajecia-wspomagajace-w-szkole--najczestsze-pytania-i-odpowiedzi

       Deklaracja uczestnictwa w zajęciach wspomagających dostępna w:
       Uczniowie i Rodzice/Dokumenty/Zajęcia wspomagające – deklaracja
       oraz tutaj: Deklaracja_uczestnictwa-zajecia_wspomagajace.pdf

      • Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników

      • Informacja o terminie składania wniosków zostanie podana przez Wójta Gminy Ornontowice.

       Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

       realizowanego w 2021 roku

       • Do kogo kierowana jest pomoc?

       W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

       1) słabowidzącym,

       2) niesłyszącym,

       3) słabosłyszącym,

       4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

       5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

       6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

       7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

       8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

       9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

       – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

       • Jaką pomoc można  otrzymać w ramach programu?

       W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

       1. uczniom, o których mowa powyżej pkt 1–7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I–III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;

       b) uczniom, o których mowa powyżej pkt 8 i 9, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

       W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana uczniom, o których mowa powyżej pkt 1–7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

       W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa powyżej pkt 1–7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–III pięcioletniego technikum, klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

       • Ile wynosi dofinansowanie?

       Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

       dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2021/2022

       do kwoty 225 zł

       dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających   w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

       do kwoty 390 zł

       dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do: klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I–III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;

       do kwoty 445 zł

       • Jak ubiegać się o pomoc ?                

       Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych należy:

       • złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia.
       • do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo  kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).
       • zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
       • w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.
       • w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT (wystawiona imiennie), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
       • w przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów, koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
       • realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych, nastąpi do dnia 7 grudnia 2021r.
      • 300 +

      • Dobry Start od ZUS

       eduresized_infografika_Dobry_start_2.png

       Dobry Start od ZUS

       Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

       W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

       Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online:

       • przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość,
       •  na portalu PUE ZUS,
       • na portalu Emp@tia.

       Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS - w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.

       ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:

       • do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,
       • w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

       Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.  

       Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS. Pomoc można uzyskać:

       • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
       • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
       • we wszystkich placówkach ZUS  oraz podczas e-wizyty w ZUS,
       • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).


       Więcej informacji na www.zus.pl


       Zakład Ubezpieczeń Społecznych

     • Wydawanie Świadectw Dojrzałości
      • Wydawanie Świadectw Dojrzałości

      • Informujemy, że ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI będzie można odebrać 𝗼𝗱 𝗽𝗼𝗻𝗶𝗲𝗱𝘇𝗶𝗮ł𝗸𝘂 𝟱 𝗹𝗶𝗽𝗰𝗮 𝗼𝗱 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟯:𝟬𝟬 w sekretariacie szkoły.

     • JSW S.A. - wręcza nagrody najlepszym stypendystom
      • JSW S.A. - wręcza nagrody najlepszym stypendystom

      • Uczniowie technikum i BSIS - otrzymują nagrody JSW S.A.

       Przedstawiciele JSW S.A: Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej - Artur Wojtków, oraz dyr. JSW S.A. KWK "Budryk" - Zbigniew Czarnecki w obecności dyr. ZSP w Ornontowicach Teresy Stasik-Szyszki w dniu 30.06.2021 r. wręczyli stypendystom JSW S.A. nagrody za najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2020/2021.

       W technikum najwyższą średnią uzyskali:
       1. Wojciech Bialucha  - t. automatyk śr. 5,85

       2. Marek Ćmok           - t górnictwa podziemnego śr. 5,27 (Finalista i laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Górniczej "O Złotą Lampkę")
       3. Marcin Ćmok          - t górnictwa podziemnego śr. 5,07

       W BSIS najwyższą średnią uzyskali:
       1. Damian Wojtaszek   - automatyk śr. 5,33
       2. Dariusz Widuch        - górnik eksploatacji podziemnej śr. 5,31
       3. Jakub Grzegorzyca   - elektryk śr. 4,79

       Gratulujemy osiągnięć w nauce i zdobytych nagród!

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego
      • Uroczyste zakończenie roku szkolnego

      • wręczenie świadectw z wyróżnieniem

       25.06.2021 r. z rąk dyr. Teresy Stasik-Szyszki najlepsi uczniowie z poszczególnych klas odebrali świadectwa z wyróżnieniem. Gratulujemy wyników i zapraszamy do obejrzenia galerii. 

     • Zakończenie roku szkolnego
      • Zakończenie roku szkolnego

      • oraz msza święta - na zakończenie roku szkolnego

       Informujemy, że zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w piątek, 25.06.2021 r. o godzinie 9:00 na boisku szkolnym.

       W czwartek, 24.06.2021 r. o godzinie 17:00 - zostanie odprawiona Msza święta - dziękczynna za miniony rok szkolny i katechetyczny, z prośbą za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli, jak również pozostałych pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.

     • Uwaga rodzice uczestników projektu Erasmus+
      • Uwaga rodzice uczestników projektu Erasmus+

      • UWAGA RODZICE BENEFICJENTÓW PROJEKTU ERASMUS +

       Zapraszamy na spotkanie ws. aktualnych przygotowań do wyjazdu na praktyki zawodowe do Sewilli.

       Spotkanie odbędzie się we wtorek,15 czerwca, o godz. 18:00 na platformie Teams (kanał ogólny: Sevilla).