• Aktualności

     • Spotkanie mieszkańców internatu ZSP
      • Spotkanie mieszkańców internatu ZSP

      • Dnia 28.08.2020r (ppiątek) o godz. 17.30 w stołówce ZSP przy ul. Dworcowej 1 w Ornontowicach, odbędzie się spotkanie wychowawców z mieszkańcami internatu i ich rodzicami. Na spotkaniu zostaną podpisane umowy, będzie możliwość wybrania pokoju i pozostawienia rzeczy osobistych.

       Podczas spotkania obowiązują ogólnie przyjęte zasady reżimu sanitarnego, t.z. zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

       Należy również zabrać ze sobą własny długopis.

        

       Serdecznie zapraszamy

     • Konkursy językowe
      • Konkursy językowe

      • ‘Against all odds’

       Konkursy językowe w ZSP Ornontowice –

       ‘against all odds’

       Against all odds’ („Pomimo wszelkim przeszkodom”) to najtrafniejsze motto tegorocznych zmagań językowych, jakie 28 maja oraz 4 czerwca br. nauczycielki języka angielskiego z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Ornontowic przeprowadziły wśród zainteresowanych uczniów szkoły. Zdalne edycje corocznych konkursów językowych: POLIGLOTA oraz TOP ENGLISH STUDENT, odbyły się elektronicznie za pomocą platformy internetowej QUIZZIZ. Pierwszy z nich składał się z 40 zadań sprawdzających znajomość języka angielskiego, niemieckiego oraz gwary śląskiej. Drugi sprawdzał kompetencje językowe z języka angielskiego w zakresie wiedzy leksykalno-gramatycznej obejmujący szeroki zakres struktur językowych i trzy losowo wybrane obszary tematyczne.

       Zwycięzcą obu konkursów okazał się Arnold Wagner z klasy II AHH, który osiągnął najwyższe wyniki w testach konkursowych. Pozostali laureaci tegorocznych zmagań językowych, to:

       Sandra Anioł (klasa I TG2) – II miejsce w szkolnym POLIGLOCIE

       Borys Walczak (klasa I TG3) – II miejsce w TOP ENGLISH STUDENT

       Katarzyna Wrona (III ŻAK) – III miejsce w TOP ENGLISH STUDENT

       Dyplom dla Arka: POLIGLOTA_dyplom_A_Wagner.pdf

     • Egzaminy poprawkowe
      • Egzaminy poprawkowe

      • Informacja dot. przeprowadzenia egzaminów poprawkowych.

       EGZAMINY POPRAWKOWE

        

       Informujemy, że egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy nie otrzymali promocji do klasy programowo wyższej odbędą się na terenie szkoły w dniach 25 i 26 sierpnia. Dokładne informacje zostały przesłane w czerwcu poprzez dziennik elektroniczny.

     • Odbiór świadectw dojrzałości - 11 sierpnia.
      • Odbiór świadectw dojrzałości - 11 sierpnia.

      • Wyniki matur

       UWAGA MATURZYSTO!

       11 sierpnia od godz. 08:00 udostępnione zostaną wyniki egzaminów w  Serwisie dla zdających (Serwis dla maturzystów) - link na stronie www.oke.jaworzno.pl, obowiązują dane do logowania przekazane w szkole.

       Odbiór świadectw dojrzałości w sekretariacie szkoły w dniu 11 sierpnia w godz. 12:30 – 14.30 lub w terminie późniejszym.

       Obowiązująca procedura odbioru świadectw dojrzałości:

       1. Odbiór świadectw wyłącznie za okazaniem dowodu tożsamości,
       2. Wchodząc na teren szkoły należy zdezynfekować ręce oraz pamiętać o obowiązku noszenia maseczki,
       3. Obowiązuje konieczność zachowania dystansu 1,5 m od pozostałych osób,
       4. Zaleca się posiadanie własnego długopisu celem złożenia podpisu,
       5. Należy pamiętać o przestrzeganiu ogólnie obowiązujących procedur sanitarnych, tj. świadectwa nie mogą odebrać osoby, które mają objawy sugerujące chorobę zakaźną lub przebywające w domu z osobą objętą kwarantanną.
     • Stypendyści JSW
      • Stypendyści JSW

      • JSW S.A - wręcza nagrody najlepszym uczniom zawodów górniczych

       W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, uroczystości wręczenia uczniom stypendiów ograniczono do symbolicznego spotkania z uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Ornontowic. Stypendiami obdarowano sześciu uczniów szkoły - trzech uczniów Branżowej Szkoły I stopnia (Dariusza Widucha, Wojciecha Niedzielę, Jakuba Grzegorzycę) oraz trzech najlepszych uczniów technikum (Wojciecha Bialuchę, Marcina Ćmok i Marka Ćmok).

       Programem stypendialnym Jastrzębskiej Spółki Węglowej objętych jest ponad 700 uczniów szkół o profilu górniczym. Dodatkowo od dwóch lat JSW wyróżnia uczniów, którzy w danym roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. W tym roku stypendia otrzymało 28 uczniów ze szkół w Jastrzębiu–Zdroju, Knurowie, Czerwionce–Leszczynach, Pawłowicach oraz w Ornontowicach. Tym przyjemniej jest nam zakomunikować, że w mijającym roku szkolnym najwyższą średnią ocenę (5,67) uzyskał uczeń technikum ZSP w Ornontowicach: Wojciech Bialucha.

       Symboliczne czeki oraz upominki wręczyli uczniom Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej oraz Jarosław Rutkowski, dyrektor KWK Budryk.

       Gratulujemy stypendystom!

      • Pożegnanie absolwentów klasy trzeciej BSIS

      • 26.06.2020 r.

       Szkolne mury opuścili dzisiaj absolwenci 3 klasy BSIS w zawodach:
       - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,
       - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
       - klasa wielozawodowa.

       Zobaczcie w jaki oryginalny sposób uczniowie klasy mechanicznej uczestniczący w kursie spawacza pożegnali swoją wychowawczynię - p. Elżbietę Florys...

     • Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników z BSIS
      • Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników z BSIS

      • od 29 czerwca

       ZAJECIA PRAKTYCZNE DLA UCZNIÓW BSIS
       BĘDĄCYCH MŁODOCIANYMI PRACOWNIKAMI

       informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

       Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

       Udział w zajęciach praktycznych u pracodawców dla ucznia będącego młodocianym pracownikiem jest obowiązkiem.

       Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

     • Spawacze zdobyli uprawnienia MAG-135
      • Spawacze zdobyli uprawnienia MAG-135

      • Dodatkowe kwalifikacje uczniów ZSP

       Druga grupa kursantów zdobyła uprawnienia spawacza metodą Mag-135.

       Zajęcia kursu były realizowane w ramach projektu "Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego". Część praktyczna kursu odbywała się w ZDZ Tychy.

       Gratulujemy zdobycia dodatkowych kwalifikacji :)

     • Komputery dla uczniów w projekcie "Zdalna szkoła..."
      • Komputery dla uczniów w projekcie "Zdalna szkoła..."

      • "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

       Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy 3 komputery przenośne (laptopy) w ramach realizacji projektu: "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

       Uczniowie, którzy ze względów technicznych mają trudności z uczestniczeniem w lekcjach on-line, mogą  wypożyczyć ww. sprzęt na czas nauczania zdalnego. W tym celu prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły tel. (32 2354600).

     • DZIEŃ OTWARTY ZSP W ORNONTOWICACH INNY NIŻ WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE
      • DZIEŃ OTWARTY ZSP W ORNONTOWICACH INNY NIŻ WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE

      • DZIEŃ OTWARTY ZSP W ORNONTOWICACH INNY NIŻ WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE

       W dniu 9 czerwca odbył się online Dzień Otwarty szkoły. Inicjatywa Pani Justyny Skowrońskiej oraz kierownika szkolenia praktycznego Pana Damiana Łyko przy współudziale i dużym zaangażowaniu pozostałych nauczycieli szkoły była odpowiedzią na telefony uczniów i ich rodziców zainteresowanych szkołą jako przyszłym miejscem kształcenia. Uczniów i ich rodziców powitała dyrektor T. Stasik-Szyszka, która przedstawiając szkołę zaprezentowała przy okazji  wyposażenie jednej z klasopracowni. Następnie odtworzony został film prezentujący kierunki kształcenia oraz możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Po tym wstępie zostały wyświetlone filmy promocyjne oraz został uruchomiony live chat dla poszczególnych zawodów. Można było na nim dowiedzieć się więcej o wybranym kierunku oraz zadawać pytania. Zaprezentowany został również  internat szkoły, a kandydaci mieli także możliwość rozmowy z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Na koniec udostępniono informację o możliwości zwiedzenia szkoły po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Pytania dotyczące kierunków kształcenia oferowanych przez ZSP Ornontowice można zadawać pisząc na adres:

       rekrutacja@zspornontowice.pl lub sekretariat@zspornontowice.pl