• Aktualności

      • Nauczanie w systemie hybrydowym

      • Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach informuje, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświatyw związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.1389) szkoła wprowadza od dnia 19.10.2020 r. do odwołania nauczanie w systemie hybrydowym. Szczegóły zostały przesłane uczniom, ich rodzicom i nauczycielom poprzez system wiadomości w dzienniku elektronicznym.

       T. Stasik-Szyszka
       dyrektor ZSP w Ornontowicach

     • Warsztaty kulinarne Kuchnie Świata
      • Warsztaty kulinarne Kuchnie Świata

      • ze Śląską Wyższą Szkołą Medyczną

       Warsztaty kulinarne "Kuchnie Świata" 28.10.20 o 9:00 z ŚWSM.
       Uczestników pierwszego bloku warsztatów kulinarnych "Kuchnie świata". przeprowadzonych 10 marca br. w ramach projektu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach "Wiedza, rozwój, zdrowie - warsztaty edukacyjne dla młodzieży - Trzecia Misja Uczelni" zapraszamy na drugi blok warsztatów, w środę 28 października br. na godzinę 10:00, do pracowni gastronomicznej TG1, ZSP Ornontowice.

      • Projekt Międzynarodowej Cyfrowej Wymiany Młodzieży – październik 2020.

      • Koronawirus pokrzyżował plany związane z organizacją międzynarodowego obozu, w którym od lat uczestniczy młodzież szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Mikołowski oraz ich rówieśnicy z Reńskiego Powiatu Neuss.

       W tym roku, zamiast letniego obozu, którego gospodarzem miała być strona niemiecka, nastolatkowie z obu krajów spotykają się w przestrzeni wirtualnej. Cyfrowa międzynarodowa wymiana młodzieży rozpoczęła się 12 października i potrwa 5 dni.

       W dniu dzisiejszym młodzież z Ornontowic i Neuss poznała się za pośrednictwem aplikacji Jitsi Meet oraz Whats App. Uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w wideoczacie oraz stworzyli wizytówki w aplikacji Comica. Oto efekty ich pracy:

        

       Elżbieta Florys - koordynator i opiekun                                               

      • Praktyki zawodowe w Sevilli.

      • UWAGA KANDYDACI DO WYJAZDU NA PRAKTYKI ZAWODOWE DO SEVILLI!

       Z przyczyn organizacyjnych termin testu z języka angielskiego zostaje przesunięty

       na 2 października 2020r. (piątek)

       Test zostanie przeprowadzony w salach 119 i 120

       w internacie o godzinie 11:25 (5 lekcja)

        

       POWODZENIA!

      • STYPENDIA STAROSTY MIKOŁOWSKIEGO DLA NAJLEPSZYCH

      • W dniu 25.09.2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach odbyła się miła uroczystość wręczenia stypendiów Starosty Powiatu Mikołowskiego za rok szkolny 2019/2020.

       W ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Mikołowski z rąk Starosty M. Dużego, członka Zarządu – G.Nazar i  przewodniczącej Komisji Oświaty – M. Lewickiej dyplomy odebrało 37 uczniów szkoły, którzy na świadectwie promocyjnym otrzymali średnią ocen 5,1 i powyżej. Wśród nagrodzonych znaleźli się także finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Górniczej oraz zdobywczyni III miejsca podczas międzynarodowych mistrzostw sztuki walk rycerskich.                              Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

       Fotogaleria z wręczenia dyplomów

     • Zapraszamy uczniów do udziału w projekcie POWER TOOL RACE
      • Zapraszamy uczniów do udziału w projekcie POWER TOOL RACE

      • w ramach partnerskiej współpracy 4 szkół: z Belgii, Grecji, Włoch oraz naszej, współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej ERASMUS+

        

       Zapraszamy do udziału w projekcie

       POWER TOOL RACE

       w ramach partnerskiej współpracy 4 szkół: z Belgii, Grecji, Włoch oraz naszej,

       współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej

       ERASMUS+

        

       Projekt skierowany jest do uczniów klas II oraz III szkoły branżowej oraz technikum kształcących się w zawodach:

       automatyk,

       elektryk,

       mechanik,

       technik automatyk,

       technik elektryk.

        

       Czas trwania projektu: 1.09.2020r. – 31.08.2022r.

       Realizacja może zostać wydłużona.

        

       Cele projektu:

       1. Odbędą się 3 krótkoterminowe wyjazdy uczniów do szkół partnerskich w Belgii, Grecji i Włoszech (4 dni pobytu +2 dni podróży). 

       Ze względu na COVID-19 terminy wyjazdów zostaną podane później.

        

       1. W szkole uczniowie budują elektryczny pojazd napędzany elektronarzędziem i jadą z nim do szkoły partnerskiej, by wystawić go w wyścigu na torze.
       2. W ZSP powstaje tor treningowy z aparaturą pomiarową, żeby  testować prędkość budowanych pojazdów.
       3. Podczas pobytu zagranicznego uczniowie zakwaterowani są u rodzin ze szkoły partnerskiej
       4. Uczniowie przyjmują u siebie w domach uczniów ze szkół partnerskich w czasie, gdy ZSP jest gospodarzem wizyty (listopad 2021r. lub marzec 2022r.).
       5. Atrakcje podczas pobytu zagranicznego oraz działań projektowych w Polsce: warsztaty, bilety wstępu, przejazdy itp. będą finansowane z programu Erasmus+.
       6. Podróż uczniów do szkoły partnerskiej zostanie sfinansowana z programu Erasmus+.
       7. W każdym wyjeździe udział weźmie 2 opiekunów oraz 5 uczniów, którzy aktywnie przyczynili się do budowy pojazdu elektrycznego napędzanego elektronarzędziem.

        

       Rekrutacja rusza niebawem. Szczegóły opublikujemy wkrótce na stronie szkoły.

       Koordynator: p. Anna Wędrychowicz

       Nadzór techniczny: p Krystyna Śmiech

      • Praktyki zawodowe w Sevilli

      • Zapraszamy do udziału w trzytygodniowych (październik 2021 r.) zagranicznych praktykach zawodowych w Sevilli (Hiszpania).

       20 uczniów naszej szkoły będzie miało możliwość odbycia zagranicznych praktyk zawodowych. Na wyjazd mogą się zgłaszać uczniowie klas kształcących się w zawodach: 

       technik hotelarstwa – 3 uczniów (przyszłoroczna klasa III lub IV), 
       technik żywienia i usług gastronomicznych - 4 uczniów (przyszłoroczna klasa III lub IV), 
       technik ekonomista – 4 uczniów (przyszłoroczna klasa III lub IV),
       technik ogrodnik  – 2 uczniów (przyszłoroczna klasa III lub IV), 
       technik weterynarii – 7 uczniów (przyszłoroczna klasa III lub IV)

       Projekt realizowany w ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2020

       Osoby zainteresowane prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego i zasad rekrutacji (sala IN J), wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły lub do p. J. Marek do dnia 28.09.2020.


       Test z języka angielskiego: 30.09.2020.

        

        

        

      • Spotkania z rodzicami

      • Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach zaprasza Rodziców na spotkania z wychowawcami wg harmonogramu zamieszczonego poniżej. Prosimy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie szkoły.

       7 września 2020 (poniedziałek) na terenie szkoły:

       godz. 17:00 – spotkanie z dyrekcją w sali gimnastycznej, a następnie spotkania z wychowawcami:

       Kl. I AE (tech. automatyk, tech. ekonomista)
       - wych. Barbara Sładek - sala 108

       Kl. I EHA (tech. elektryk, tech. hodowca koni, tech. architektury krajobrazu)
       - wych. Dariusz Spyra - sala 201

        

       godz. 17:00 tylko spotkanie z wychowawcą w sali 110
       kl. II TP2 (tech. żywienia, tech. weterynarii) - wych. Elżbieta Florys

        

       godz. 18:00 – spotkanie z dyrekcją w sali gimnastycznej, a następnie spotkania z wychowawcami:

       Kl. I WŻ (tech. weterynarii, tech. żywienia i usług gastronomicznych)
       - wych. Agata Kurek - sala 204

       Kl. I maw (Branżowa Szkoła I stopnia – monter zabudowy, automatyk, klasa wielozawodowa) -  wych. Joanna Nowak - sala 102

        

       8 września 2020 (wtorek) zdalnie:

       godz. 17:30 – spotkania z wychowawcami klas II-IV na komunikatorze wybranym przez wychowawców (zalecana platforma Teams, z której korzystała młodzież w poprzednim r. szk. O ewentualnej zmianie komunikatora poinformuje wychowawca poprzez dziennik elektroniczny.)

        

       8 września godz. 18:00-18:45 (wtorek) zdalnie:

       dyżur wszystkich nauczycieli  - komunikacja poprzez dziennik elektroniczny, po wzajemnym uzgodnieniu możliwe również inne formy komunikacji.

        

        

        

     • Regulamin organizacji zajęć w ZSP w Ornontowicach
      • Regulamin organizacji zajęć w ZSP w Ornontowicach

      • obowiązujący od 1 września 2020 r.

       Regulamin organizacji zajęć w ZSP w Ornontowicach obowiązujący od 1 września 2020 r.

        

       • W szkole mogą przebywać tylko nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy administracji i obsługi bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
       • Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły są zobowiązane  przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
       • W przestrzeniach wspólnych, np. korytarze, toalety, sekretariat itd. obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia przyłbic lub maseczek ochronnych, a jeżeli uczniowie nie mają możliwości zachowania 1,5 m odstępu od siebie, to również w salach lekcyjnych podczas zajęć.
       • Rodzice i uczniowie są zobowiązani przekazać wychowawcom sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji ze szkołą: nr telefonu, adres mailowy.
       • W szkole zostały wydzielone 2 pomieszczenia jako izolatki.
       • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę  lub kaszel uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu. Szkoła zapewnia min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
       • Podczas przerw obowiązuje zakaz gromadzenia się, po odbytych zajęciach uczniowie opuszczają teren szkoły.
       • Sale lekcyjne są wietrzone przynajmniej nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania w nich uczniów
       • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
       • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostają usunięte z sali.
       • Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są codziennie czyszczone lub dezynfekowane.
       • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, Uczniom nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
       • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane przynajmniej po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
       • Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
       • Nauczyciele uczący w min 2-godz. blokach przedmiotowych organizują przerwy dla swoich uczniów w godzinach różnych od ogólnie obowiązujących.
       • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
       • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
       • W przypadku odbywania przez uczniów zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
       • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach są czyszczone lub dezynfekowane.

        

        

     • Inauguracja roku szkolnego 1 września 2020
      • Inauguracja roku szkolnego 1 września 2020

      • Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

       W dniu 1 września Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach zaprasza
       Grono Pedagogiczne i Uczniów na rozpoczęcie r. szk. 2020/2021 wg harmonogramu zamieszczonego poniżej. Proszę pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz o konieczności dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkoły i internatu.

        

       Godz. 9:00 – tylko klasy I - spotkanie z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej, a następnie spotkania z wychowawcami:

       Kl. I AE (technik automatyk, technik ekonomista)            

       s. 108                                    wych. Barbara Sładek

       Kl. I EHA (technik elektryk, technik hodowca koni, technik architektury krajobrazu)                        

       s. 201                                    wych. Dariusz Spyra

       Kl. I WŻ (technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych)

                                       s. 204                                    wych. Agata Kurek

       Kl. I maw (Branżowa Szkoła I stopnia – monter zabudowy, automatyk, klasa wielozawodowa)

       s. 102                                    wych. Joanna Nowak

       Godz. 10:00 – spotkania tylko z wychowawcami w wyznaczonych salach:

       Kl. II TP1              s. InJ Internat (Int119)   wych. A. Wędrychowicz

       Kl. II TP2              s. 110                                    wych. E. Florys

       Kl. II TP3              s. 104                                   wych. M. Orzoł

       Kl. II TG2              s. 109                                    wych. B. Nowak

       Kl. II BP1              s. 212                                    wych. M. Bartoszek

       Kl. II BG1             s. 211                                    wych. M. Błaszczyk

        

       Godz. 11:00 - spotkania tylko z wychowawcami w wyznaczonych salach:

       Kl. II BP2              s. TG2 Internat                                 wych. D. Łączyńska

       Kl. II TG1              s. UZG Internat (Int115)                 wych. A. Tkocz

       Kl. IIIAHH            s. 202                                                    wych. T. Wanicki

       Kl. III ŻWO           s. 209                                                    wych. A. Baron

       Kl. III w                 s. 103                                                    wych. J. Skowrońska

       Kl. IV ŻAK            s. 203                                                    wych. A. Łukaszek

       Kl. IV WHE           s. 210                                                    wych. K. Mańkowska

     • Spotkanie mieszkańców internatu ZSP
      • Spotkanie mieszkańców internatu ZSP

      • Dnia 28.08.2020r (ppiątek) o godz. 17.30 w stołówce ZSP przy ul. Dworcowej 1 w Ornontowicach, odbędzie się spotkanie wychowawców z mieszkańcami internatu i ich rodzicami. Na spotkaniu zostaną podpisane umowy, będzie możliwość wybrania pokoju i pozostawienia rzeczy osobistych.

       Podczas spotkania obowiązują ogólnie przyjęte zasady reżimu sanitarnego, t.z. zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

       Należy również zabrać ze sobą własny długopis.

        

       Serdecznie zapraszamy

     • Konkursy językowe
      • Konkursy językowe

      • ‘Against all odds’

       Konkursy językowe w ZSP Ornontowice –

       ‘against all odds’

       Against all odds’ („Pomimo wszelkim przeszkodom”) to najtrafniejsze motto tegorocznych zmagań językowych, jakie 28 maja oraz 4 czerwca br. nauczycielki języka angielskiego z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Ornontowic przeprowadziły wśród zainteresowanych uczniów szkoły. Zdalne edycje corocznych konkursów językowych: POLIGLOTA oraz TOP ENGLISH STUDENT, odbyły się elektronicznie za pomocą platformy internetowej QUIZZIZ. Pierwszy z nich składał się z 40 zadań sprawdzających znajomość języka angielskiego, niemieckiego oraz gwary śląskiej. Drugi sprawdzał kompetencje językowe z języka angielskiego w zakresie wiedzy leksykalno-gramatycznej obejmujący szeroki zakres struktur językowych i trzy losowo wybrane obszary tematyczne.

       Zwycięzcą obu konkursów okazał się Arnold Wagner z klasy II AHH, który osiągnął najwyższe wyniki w testach konkursowych. Pozostali laureaci tegorocznych zmagań językowych, to:

       Sandra Anioł (klasa I TG2) – II miejsce w szkolnym POLIGLOCIE

       Borys Walczak (klasa I TG3) – II miejsce w TOP ENGLISH STUDENT

       Katarzyna Wrona (III ŻAK) – III miejsce w TOP ENGLISH STUDENT

       Dyplom dla Arka: POLIGLOTA_dyplom_A_Wagner.pdf

     • Egzaminy poprawkowe
      • Egzaminy poprawkowe

      • Informacja dot. przeprowadzenia egzaminów poprawkowych.

       EGZAMINY POPRAWKOWE

        

       Informujemy, że egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy nie otrzymali promocji do klasy programowo wyższej odbędą się na terenie szkoły w dniach 25 i 26 sierpnia. Dokładne informacje zostały przesłane w czerwcu poprzez dziennik elektroniczny.

     • Odbiór świadectw dojrzałości - 11 sierpnia.
      • Odbiór świadectw dojrzałości - 11 sierpnia.

      • Wyniki matur

       UWAGA MATURZYSTO!

       11 sierpnia od godz. 08:00 udostępnione zostaną wyniki egzaminów w  Serwisie dla zdających (Serwis dla maturzystów) - link na stronie www.oke.jaworzno.pl, obowiązują dane do logowania przekazane w szkole.

       Odbiór świadectw dojrzałości w sekretariacie szkoły w dniu 11 sierpnia w godz. 12:30 – 14.30 lub w terminie późniejszym.

       Obowiązująca procedura odbioru świadectw dojrzałości:

       1. Odbiór świadectw wyłącznie za okazaniem dowodu tożsamości,
       2. Wchodząc na teren szkoły należy zdezynfekować ręce oraz pamiętać o obowiązku noszenia maseczki,
       3. Obowiązuje konieczność zachowania dystansu 1,5 m od pozostałych osób,
       4. Zaleca się posiadanie własnego długopisu celem złożenia podpisu,
       5. Należy pamiętać o przestrzeganiu ogólnie obowiązujących procedur sanitarnych, tj. świadectwa nie mogą odebrać osoby, które mają objawy sugerujące chorobę zakaźną lub przebywające w domu z osobą objętą kwarantanną.