• Aktualności

     • Stypendyści JSW
      • Stypendyści JSW

      • JSW S.A - wręcza nagrody najlepszym uczniom zawodów górniczych

       W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, uroczystości wręczenia uczniom stypendiów ograniczono do symbolicznego spotkania z uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Ornontowic. Stypendiami obdarowano sześciu uczniów szkoły - trzech uczniów Branżowej Szkoły I stopnia (Dariusza Widucha, Wojciecha Niedzielę, Jakuba Grzegorzycę) oraz trzech najlepszych uczniów technikum (Wojciecha Bialuchę, Marcina Ćmok i Marka Ćmok).

       Programem stypendialnym Jastrzębskiej Spółki Węglowej objętych jest ponad 700 uczniów szkół o profilu górniczym. Dodatkowo od dwóch lat JSW wyróżnia uczniów, którzy w danym roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. W tym roku stypendia otrzymało 28 uczniów ze szkół w Jastrzębiu–Zdroju, Knurowie, Czerwionce–Leszczynach, Pawłowicach oraz w Ornontowicach. Tym przyjemniej jest nam zakomunikować, że w mijającym roku szkolnym najwyższą średnią ocenę (5,67) uzyskał uczeń technikum ZSP w Ornontowicach: Wojciech Bialucha.

       Symboliczne czeki oraz upominki wręczyli uczniom Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej oraz Jarosław Rutkowski, dyrektor KWK Budryk.

       Gratulujemy stypendystom!

      • Pożegnanie absolwentów klasy trzeciej BSIS

      • 26.06.2020 r.

       Szkolne mury opuścili dzisiaj absolwenci 3 klasy BSIS w zawodach:
       - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,
       - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
       - klasa wielozawodowa.

       Zobaczcie w jaki oryginalny sposób uczniowie klasy mechanicznej uczestniczący w kursie spawacza pożegnali swoją wychowawczynię - p. Elżbietę Florys...

     • Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników z BSIS
      • Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników z BSIS

      • od 29 czerwca

       ZAJECIA PRAKTYCZNE DLA UCZNIÓW BSIS
       BĘDĄCYCH MŁODOCIANYMI PRACOWNIKAMI

       informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

       Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

       Udział w zajęciach praktycznych u pracodawców dla ucznia będącego młodocianym pracownikiem jest obowiązkiem.

       Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

     • Spawacze zdobyli uprawnienia MAG-135
      • Spawacze zdobyli uprawnienia MAG-135

      • Dodatkowe kwalifikacje uczniów ZSP

       Druga grupa kursantów zdobyła uprawnienia spawacza metodą Mag-135.

       Zajęcia kursu były realizowane w ramach projektu "Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego". Część praktyczna kursu odbywała się w ZDZ Tychy.

       Gratulujemy zdobycia dodatkowych kwalifikacji :)

     • Komputery dla uczniów w projekcie "Zdalna szkoła..."
      • Komputery dla uczniów w projekcie "Zdalna szkoła..."

      • "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

       Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy 3 komputery przenośne (laptopy) w ramach realizacji projektu: "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

       Uczniowie, którzy ze względów technicznych mają trudności z uczestniczeniem w lekcjach on-line, mogą  wypożyczyć ww. sprzęt na czas nauczania zdalnego. W tym celu prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły tel. (32 2354600).

     • DZIEŃ OTWARTY ZSP W ORNONTOWICACH INNY NIŻ WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE
      • DZIEŃ OTWARTY ZSP W ORNONTOWICACH INNY NIŻ WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE

      • DZIEŃ OTWARTY ZSP W ORNONTOWICACH INNY NIŻ WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE

       W dniu 9 czerwca odbył się online Dzień Otwarty szkoły. Inicjatywa Pani Justyny Skowrońskiej oraz kierownika szkolenia praktycznego Pana Damiana Łyko przy współudziale i dużym zaangażowaniu pozostałych nauczycieli szkoły była odpowiedzią na telefony uczniów i ich rodziców zainteresowanych szkołą jako przyszłym miejscem kształcenia. Uczniów i ich rodziców powitała dyrektor T. Stasik-Szyszka, która przedstawiając szkołę zaprezentowała przy okazji  wyposażenie jednej z klasopracowni. Następnie odtworzony został film prezentujący kierunki kształcenia oraz możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Po tym wstępie zostały wyświetlone filmy promocyjne oraz został uruchomiony live chat dla poszczególnych zawodów. Można było na nim dowiedzieć się więcej o wybranym kierunku oraz zadawać pytania. Zaprezentowany został również  internat szkoły, a kandydaci mieli także możliwość rozmowy z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Na koniec udostępniono informację o możliwości zwiedzenia szkoły po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Pytania dotyczące kierunków kształcenia oferowanych przez ZSP Ornontowice można zadawać pisząc na adres:

       rekrutacja@zspornontowice.pl lub sekretariat@zspornontowice.pl

     • Internat ZSP
      • Internat ZSP

      • Zobaczcie jak spędzają czas jego mieszkańcy, z dala od szkoły...

       INTERNAT ZSP W ORNONTOWICACH

                       Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach oprócz bogatej oferty kierunków kształcenia posiada także Internat, dzięki któremu  młodzież, nawet ta mieszkająca daleko od Ornontowic, może skorzystać z oferty naszej szkoły. W Internacie uczniowie nie tylko mieszkają, uczą się, ale także zawierają znajomości, rozmawiają o swoich pasjach oraz je rozwijają. Czas pandemii dla wszystkich jest trudny, w szczególności właśnie dla mieszkańców Internatu, którzy zmuszeni zostali do  funkcjonowania  z dala od swoich szkolnych kolegów i koleżanek. Dlatego też wychowawcy Internatu postanowili zadbać o ich wzajemne kontakty.  Łączą się z młodzieżą poprzez komunikator Skype i prowadzą różnego rodzaju zajęcia. Mieszkańcy Internatu postanowili podzielić się ze społecznością szkolną tym, co robią w czasie wolnym od zdalnej nauki.

     • informacje nt. egzaminu maturalnego
      • informacje nt. egzaminu maturalnego

      • Maturzysto!

       Zapoznaj się z informacjami nt. egzaminu maturalnego zawartymi w wiadomości przesłanej poprzez dziennik elektroniczny.

       Przeglądaj  również bieżące informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce RODZICE I UCZNIOWIE/EGZAMINY/MATURA

     • Wywiadówka on-line
      • Wywiadówka on-line

      • Spotkanie on-line wychowawców z rodzicami

       Dyrekcja ZSP w Ornontowicach zaprasza rodziców na wywiadówkę, którą wychowawcy przeprowadzą online
       w dniu 28 maja w godzinach 17-18.

       Bliższe szczegóły zostaną przekazane przez wychowawców w dzienniku.

       Przypominamy również o możliwości skorzystania z kontaktu z pozostałymi nauczycielami poprzez dziennik.

     • Konkursy językowe - j. angielski
      • Konkursy językowe - j. angielski

      • Dla uczniów ZSP

       Nauczycielki języka angielskiego zapraszają wszystkich zainteresowanych uczniów ZSP Ornontowice do wzięcia udziału w corocznych szkolnych konkursach językowych:

       POLIGLOTA – planowany termin konkursu to czwartek, 28 maja, początek o godz.13:30.

       TOP ENGLISH STUDENT – czwartek, 4 czerwca, początek o godz.13:30.

       Przewidywany czas na rozwiązanie testu online z pytaniami konkursowymi to max.30 minut. Osoba zgłoszona do konkursu otrzyma o planowanej godzinie rozpoczęcia konkursu link do testu, na który będzie przeznaczony określony czas. UWAGA! Prace wysłane po czasie nie będą brane pod uwagę.

       Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ww. konkursach, proszone są o przysłanie indywidualnych zgłoszeń na dziennik elektroniczny bezpośrednio do nauczycielek:

       Ewy Wiaterek (zgłoszenie do Top English Student) i Justyny Marek (zgłoszenie do POLIGLOTY).

       Szczegółowe informacje o konkursach:

       POLIGLOTA – to tradycyjny konkurs organizowany w naszej szkole dla miłośników języków obcych i gwary śląskiej. Uczniowie mają okazję sprawdzić swoje umiejętności posługiwania się równolegle trzema językami (angielski, niemiecki i gwara śląska). Przykładowe typy zadań:

       1. Przetłumacz zwrot / zdanie w trzech językach.
       2. Wybierz poprawne tłumaczenie słowa / zwrotu.
       3. Wybierz poprawną reakcję do sytuacji.
       4. Przetłumacz wyraz w nawiasie.

       TOP ENGLISH STUDENT – to konkurs skierowany do uczniów, którzy bardzo dobrze posługują się językiem angielskim i którym zagadnienia gramatyczne, takie jak: strona bierna, mowa zależna, tryby warunkowe, inwersja stylistyczna czy czasy gramatyczne nie są obce. Przykładowe typy zadań:

       1. Sparafrazuj podane zdania. (Wyraź to samo innymi słowami)
       2. Podaj poprawną formę czasownika w nawiasie.
       3. Wybierz poprawne zdanie.
       4. Zaznacz poprawną formę czasownika.
       5. Przetłumacz wyraz w nawiasie.
       6. Przetłumacz zdanie.

       Zakres materiału do konkursu TOP English Student obejmuje słownictwo z tematów: ‘Zakupy i usługi’, ‘Zdrowie’, ‘Podróżowanie i turystyka’ oraz zagadnienia gramatyczne, takie jak: 0,1,2,i 3 tryb warunkowy, strona bierna, causative ‘have’, mowa zależna w zdaniach oznajmujących, pytaniach oraz instrukcjach i rozkazach, formy czasownika (infinitive, gerund, bare infinitive), czasy gramatyczne, przedimki, zdania przydawkowe, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne wraz z określnikami ilości, spójniki, stopniowanie przymiotników i przysłówków, konstrukcje trybu ‘unreal past’.