• Aktualności

     • Certyfikat językowy CAE dla Arka
      • Certyfikat językowy CAE dla Arka

      • Sukces Arnolda Wagnera w zdobyciu prestiżowego certyfikatu językowego

       Z radością dzielimy się sukcesem językowym naszego ucznia Arnolda Wagnera z klasy II technikum w zawodzie technik automatyk. We wrześniu br. otrzymał on certyfikat zaświadczający zdanie egzaminu językowego CAE na poziomie C1 (Advanced – zaawansowany) i to ze świetną oceną!

       Egzamin C1 Advanced (CAE), znany także pod nazwą Certificate in Advanced English (CAE), poświadcza znajomość angielskiego na poziomie oczekiwanym od profesjonalisty pracującego w biznesie lub studenta studiów licencjackich. To jeden z najpopularniejszych testów z języka angielskiego na świecie na poziomie zaawansowanym, który:

       • Jest honorowany przez ponad 6 000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców i instytucje rządowe
       • W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych i szkołach średnich w Polsce
       • Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej
       • Jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego
       • Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
       • C1 Advanced jest honorowany przez ponad 3 tys. instytucje na całym świecie, a wśród nich uczelnie wyższe, pracowdawców i agencje rządowe.

       Jeszcze raz gratulujemy!

     • Wyjazd na Paintball
      • Wyjazd na Paintball

      • Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisów u p. Skowrońskiej

       Liczba miejsc ograniczona !!!

       Cena : 60 zł ( w tym sprzęt, przejazd i ognisko).

       Wyjazd:   24.09.2019 (WTOREK) godz. 9.30

     • 21 Młodzieżowy Złaz Górski
      • 21 Młodzieżowy Złaz Górski

      • Zapraszamy chętnych do udziału w 21 Powiatowym Złazie Górskim pod patronatem Starosty Mikołowskiego.

       Złaz odbędzie się w piątek, 27 września 2019 r. na szlakach Beskidu Żywieckiego z metą w Koszarawie.

       Bliższych informacji udziela i przyjmuje zapisy p. Tomasz Wanicki.

     • Spotkanie z rodzicami
      • Spotkanie z rodzicami

      • Dyrekcja i Grono Pedagogiczne zapraszają rodziców w dniu
       10  września  2019 r.  (wtorek)     na   pierwsze    spotkanie   w  r.  szk. 2019/2020 wg następującego harmonogramu:

        

       Klasy I godz. 18:00 (spotkanie z dyrekcją w sali gimnastycznej, następnie z wychowawcami w salach)

       Klasy II godz. 17:00 (spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach)

       Klasy III godz. 17:00 (spotkanie z dyrekcją w sali gimnastycznej, następnie z wychowawcami w salach)

       Klasy IV godz. 17:00 (spotkanie z dyrekcją w sali gimnastycznej, następnie z wychowawcami w salach)

       Konsultacje z pozostałymi nauczycielami – godz. 17:30 – 18:30 (pokój nauczycielski)

     • RESISTANCE - Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy
      • RESISTANCE - Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy

      • Starostwo Powiatowe w Mikołowie oraz Forum Młodzieży Południowych Włoch SEYF zaprasza 1 ucznia/uczennicę z ZSP w Ornontowicach na Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy pt. „RESISTANCE” w Lecce (Włochy) w terminie 20-28.10.2019 r.  W obozie uczestniczyć będzie młodzież z Polski, Włoch, Hiszpanii, Grecji i Irlandii. Uczeń powinien mieć ukończone 18 lat, znać j. angielski w stopniu komunikatywnym. Pierwszeństwo będą mieli uczniowie, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w podobnych przedsięwzięciach i wyjazdach zagranicznych, na przykład ze względu na trudną sytuację rodzinną lub finansową.

       Chętnych uczniów prosimy o zgłoszenia do sekretariatu szkoły. Termin do 6 września.

     • KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW
      • KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

      • KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

       Prosimy o przynoszenie podręczników, podpisanych w środku: imię i nazwisko, sugerowana cena

       do biblioteki szkolnej ZSP od czwartku 05.09, od 2 lekcji oraz od 2 lekcji każdego dnia w przyszłym tygodniu.

       Kiermasz odbędzie się od poniedziałku (9.09) do piątku (13.09) na parterze szkoły - hol przy bibliotece.

       Informacji dla sprzedających/kupujących udziela w bibliotece p. Ewa Bukowska.

       Biblioteka ZSP

      • Egzaminy zawodowe

      • Terminy wydawania świadectw i dyplomów.

       Informujemy, że świadectwa i dyplomy z egzaminów zawodowych będą wydawane w sekretariacie szkoły:

       - ABSOLWENTOM w piątek w godz. 14-15 oraz od poniedziałku,

       - UCZNIOM od wtorku 3.09.

     • Internat - spotkanie z rodzicami mieszkańców internatu
      • Internat - spotkanie z rodzicami mieszkańców internatu

      • Zapraszamy rodziców i przyszłych mieszkańców internatu na spotkanie informacyjne z dyrekcją szkoły, które odbędzie się w piątek, 30.08.2019 r. o godzinie 18:00 w stołówce internatu. W tym dniu można pozostawić  bagaże do poniedziałku, do momentu zakwaterowania.

     • Wynagrodzenia za praktyki i staże
      • Wynagrodzenia za praktyki i staże

      • Informujemy, że wypłata stypendium za odbyte w ramach projektu EFS lipcowe staże i praktyki, nastąpi w okresie od 26 do 30 sierpnia. Przepraszamy zaopóźnienie wynikłe z przyczyn niezależnych od szkoły i Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego
      • Rozpoczęcie roku szkolnego

      • Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach zaprasza wszystkich nauczycieli i uczniów na inaugurację r. szk. 2019/2020, która odbędzie się w dniu 2 września 2019 r.:

       o godz. 8:30 dla klas II, III i IV (Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia)

       o godz. 10:00 dla klas I (Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia)

       Spotkanie z wychowawcami bezpośrednio po akademii.

                                                      

        

        

        

      • Oświadczenie dotyczące badań lekarskich

      • Badania lekarskie kandydatów do techników i branżowych szkół I stopnia.

       W związku z Informacją dotycząca problemów badań lekarskich kandydatów do techników i branżowych szkół I stopnia Kuratorium Oświaty w Katowicach, zamieszczamy oświadczenie do wypełnienia przez rodziców  opiekunów prawnych w przypadku braku możliwości dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w termnie wskazanym w Harmonogramie rekrutacji.

       oswiadczenie_dotyczace_badan.docx


       Informacja KO Katowice:

       kuratorium-oswiaty-badania-lekarskie.docx


       Oświadczenie (lub jego skopiowaną treść) należy przesłać e-mailem na adres szkoły:

       rekrutacja@zspornontowice.pl


       Treść oświadczenia:

       ………………………………                                                                   ………………………………………

       Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego                                                    Miejscowość, data

       ………………………………………………………………

       Imię i nazwisko kandydata do szkoły

       ………………………………………………………………

       Wybrany zawód

                                                                              

                                                                                      Dyrektor
                                                                                      Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach


       Oświadczam, że nie mam możliwości przedłożenia, w terminie wskazanym w Harmonogramie rekrutacji, zaświadczenia lekarskiego dotyczącego braku przeciwwskazań do nauki  w wybranym zawodzie.

       Badanie zostanie wykonane w dniu …………………………………… . Niezwłocznie po wykonaniu badania dostarczę zaświadczenie do szkoły.

                                                                                                          ……………………………………

                                                                                                                             Podpis