• Aktualności

     • Płatne praktyki wakacyjne
      • Płatne praktyki wakacyjne

      • Realizacja projektu: Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego

       W czasie wakacji uczniowie klas  ZSZ i BSIS w zawodach: kucharz, elektryk, górnik eksploatacji podziemnej, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych wezmą udział w płatnych stażach zawodowych w okolicznych zakładach pracy w wymiarze 150 godzin (miesiąc).

       Uczestnicy stażu otrzymują:

       - wynagrodzenie,- zwrot kosztów dojazdu,- odzież ochronną,

       Bliższych informacji na temat realizacji staży udziela wicedyrektor: Ryszard Wystemp

     • Płatne staże wakacyjne dla młodzieży
      • Płatne staże wakacyjne dla młodzieży

      • Realizacja projektu: Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego

       W czasie wakacji uczniowie klas  technikum w zawodach: technik automatyk, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych wezmą udział w płatnych stażach zawodowych w okolicznych zakładach pracy w wymiarze 150 godzin (miesiąc).

       Uczestnicy stażu otrzymują:

       - wynagrodzenie,
       - zwrot kosztów dojazdu,
       - odzież ochronną,

       Bliższych informacji na temat realizacji staży udziela wicedyrektor: Ryszard Wystemp

     • Umowa z CP Glass S.A. - Oddział Huta Szkła Orzesze
      • Umowa z CP Glass S.A. - Oddział Huta Szkła Orzesze

      • PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU DLA UCZNIÓW ZSP Z ORNONTOWIC NA TERENIE CP GLASS S.A. ODDZIAŁ HUTA SZKŁA ORZESZE

       W dniu 3 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach została podpisana umowa pomiędzy szkołą a firmą CP Glass S.A. – Oddział Huta Szkła Orzesze, w sprawie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego uczniów.

       Umowa dotyczy w szczególności zawodu operator urządzeń przemysłu szklarskiego (Branżowa Szkoła I Stopnia), choć obejmuje również współpracę w zakresie zawodów: technik automatyk i automatyk oraz technik elektryk i elektryk.

       Uczniowie pierwszych klas w tych zawodach począwszy od roku szkolnego 2019/2020 zostaną objęci programem stypendialnym CP Glass S.A., który zagwarantuje im stypendium w wysokości 250,00 zł miesięcznie.

       Jak zapewnia Prezes Zarządu – Krzysztof Staniek po ukończeniu szkoły i potwierdzeniu umiejętności podczas egzaminów zawodowych wybrani uczniowie znajdą pracę na terenie zakładu.
       CP Glass S.A. współpracuje ze szkołą już od 2013 r., zapewniając uczniom bazę dydaktyczną i wsparcie merytoryczne w zakresie kształcenia praktycznego. Dynamiczny rozwój firmy oraz nowe inwestycje spowodowały, że firma stawia na wykwalifikowaną kadrę, którą chce pozyskać poprzez współpracę ze szkołą
       zapewniając jej wsparcie w postaci kształcenia praktycznego opartego na najnowszych technologiach, sprzęcie i materiałach.

       Umowę podpisali Krzysztof Staniek – prezes Zarządu CP Glass S.A. oraz Teresa Stasik – Szyszka – dyrektor ZSP. Obecni byli również: Arkadiusz Bujoczek – dyrektor oddziału CP Glass S.A. - Huta Szkła Orzesze, Beata Pilch – HR Manager, Irmina Cipcer – Konsek – specjalista ds. wizerunku oraz Damian Łyko – kierownik szkolenia praktycznego w ZSP Ornontowice.

     • W laboratorium
      • W laboratorium

      • Uczestnicy warsztatów chemicznych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach

       Warsztaty chemiczne w laboratorium

                     Po raz kolejny 20 maja 2019 r. uczniowie pierwszej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, kształcący się w zawodach: technikum żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarz oraz technik ogrodnik uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej. Pod opieką pani Agaty Szuba-Dyrcz, pani Anny Baron i pani Małgorzaty Turkiewicz brali udział w warsztatach chemicznych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach. W laboratorium uczniowie zostali zapoznani z przepisami BHP obowiązującymi podczas wykonywania doświadczeń, otrzymali karty pracy, fartuchy, okulary i rękawiczki. Samodzielnie wykonywali doświadczenia zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach pracy, pisali obserwacje i wnioski. Podczas doświadczeń uczniowie:

       - określali odczyn przywiezionych artykułów spożywczych,
       - wykrywali skrobię w żywności,
       - wykonywali próbę jakościową na zawartość jonów fosforanowych(V) w coca-coli,
       - wykrywali białko za pomocą reakcji biuretowej,
       - wykrywali obecność glukozy w miodzie, wykorzystując odczynnik Trommera,

       - otrzymywali mydło sodowe.

         Dzięki wizycie w laboratorium uczniowie mieli możliwość nauczenia się prawidłowego wykonywania prostych czynności laboratoryjnych, poznali sprzęt i odczynniki chemiczne. Ponadto mogli doświadczalnie sprawdzić co zawiera żywność, którą kupujemy i spożywamy.

        

      • 30.05 - Spotkania z rodzicami

      • Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zaprasza na  wywiadówkę, która odbędzie się 30.05.2019 o godz. 17:30

       Wywiadówka będzie poprzedzona szkoleniem zorganizowanym dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów na sali gimnastycznej nt. bezpieczeństwa w szkole. 

       Wykaz sal – spotkanie z wychowawcami

       Klasa       Wychowawca                  Nr Sali/Budynek

       1 T           Tomasz Wanicki               103 / szkoła

       1 T           Anna Baron                      209 / szkoła

       2 T           Anna Łukaszek                203 / szkoła

       2 T           Katarzyna Mańkowska     210 / szkoła

       3 T           Agata Kurek                     204 / szkoła

       3 T           Mirella Orzoł                    104 / szkoła

       1 BS        Justyna Skowrońska        102 / szkoła

       2 BS        Elżbieta Florys                  109 / szkoła

       3 BS        Barbara Sładek                 108 / szkoła

      • Stypendia JSW S.A.

      • Miło nam poinformować, że w dniu 18 czerwca w biurze Zarządu JSW S.A. odbędzie się uroczystość wręczenia nagród pieniężnych dla najlepszych uczniów kształcących się obecnie w klasach pierwszych w branżach: górniczej, elektrycznej i automatyki. 

       Zgodnie z § 3 Regulaminu Stypendialnego JSW SA po zakończeniu każdego roku szkolnego przewidziana jest nagroda pieniężna za wyniki w nauce dla trzech najlepszych uczniów:

       I miejsce – 1 500,00 zł brutto, II miejsce – 1 000,00 zł brutto, III miejsce – 800,00 zł brutto.

       Powyższą nagrodę otrzymają uczniowie spełniający łącznie następujące warunki: roczna średnia ocen nie niższa niż 4.0, zachowanie co najmniej dobre oraz brak nieusprawiedliwionych nieobecności.

     • "Kae -Sa -Luk"- Carving
      • "Kae -Sa -Luk"- Carving

      • To rzemiosło czy może już sztuka?

       Właśnie zakończyły się trzydniowe zajęcia z Carvingu realizowane dla pierwszej grupy uczniów w ramach projektu: "Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego".

       W czasie szkolenia uczniowie klas gastronomicznych (i nie tylko) poznali podstawowe zasady rzeźbienia owoców i warzyw. Pod okiem instruktora, owoce i warzywa w rękach uczniów przybierały postacie zwierząt i kwiatów z których kursanci tworzyli wlasne kompozycje...

       Oceńcie czy warto uczestniczyć w podobnych warsztatach... ;-)
       Więcej na temat Carvingu przeczytacie w wywiadzie z p. Łukaszem Szewczykiem -"Carving to moje życie" oraz na jego stronie: https://fruitcarving.pl.

        

     • Warsztaty kulinarne - "Kuchnie Świata"
      • Warsztaty kulinarne - "Kuchnie Świata"

      • Projekt Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

       Warsztaty kulinarne "Kuchnie świata" z Panią Oliwią Płaczek, w ramach projektu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, Wiedza rozwój, zdrowie - warsztaty edukacyjne dla młodzieży - Trzecia Misja Uczelni odbędą się w Naszej Szkole w terminach:

       Zajęcia są realizowane w 2 grupach, po 2 bloki zajęciowe w każdej grupie:

       Grupa I:  klasa I i II - technik żywienia (16 osób),

       Blok I- wtorek, 28.05.2019 -  godz. 11:30 - 15:00, sala TG 1
       Blok II- wtorek, 18.06.2019 - godz. 11:30 - 15:00, sala TG 1

        

       Grupa II: klasa I kucharz i III technik żywienia (16 osób),

       Blok I- w czwartek, 30.05.2019 - godz. 10:30 - 15:00, sala TG2
       Blok II - w środę, 19.06.2019 - godz. 10:00 - 14:00, sala TG 2

     • WIZYTA W SĄDZIE OKRĘGOWYM.
      • WIZYTA W SĄDZIE OKRĘGOWYM.

      • 21 maja grupa ekonomistów, automatyków i żywieniowców wraz z p.Beatą Nowak i p.Barbarą Sładek wzięła udział w dwóch rozprawach sądowych w Sądzie Okręgowym w Katowicach. 

       Działanie to związane jest z nawiązaniem współpracy między wspomnianym sądem a naszą szkołą.

       Przed rozpoczęciem rozprawy pani sędzina poinformowała uczniów o kilku podstawowych zasadach obowiązujących podczas każdego procesu, wyjaśniła z jakimi problemami na co dzień spotykają się pracownicy sądów oraz skąd bierze się rzekoma opieszałość w wydawaniu wyroków.

       Podczas pierwszej rozprawy, trwającej krótko ze względu na niestawienie się świadka, usłyszeliśmy wyrok sądu, na mocy którego ów świadek został obarczony karą grzywny za nieusprawiedliwienie swojej nieobecności.
       Z kolei udział w drugiej rozprawie pozwolił młodzieży zapoznać się ze stronami biorącymi udział w sprawie: pełnomocnicy stron, radcy prawni, świadkowie, pozwany, powód.

       Dzisiejsza wizyta w sądzie była okazją ku temu, by w praktyce zobaczyć to, o czym młodzi ludzie uczą się na zajęciach szkolnych. Jesteśmy przekonani, że rozpoczęta współpraca będzie kontynuowana w latach następnych, co przyczyni się do podniesienia wiedzy z zakresu władzy sądowniczej w Polsce.

     • Efektywne Funkcjonalne Szkoły - kursy kwalifikacyjne i zajęcia specjalistyczne
      • Efektywne Funkcjonalne Szkoły - kursy kwalifikacyjne i zajęcia specjalistyczne

      • Pierwsze grupy rozpoczną zajęcia jeszcze w ty miesiącu.

       Miło nam zakomunikować, że:

       • 20 maja rozpoczynają się specjalistyczne zajęcia z Carvingu,
       • 21 maja kurs kwalifikacyjny SEP, 
       • 27 maja kurs prawa jazdy kat. T oraz kat. B

       Jeszcze w czerwcu ruszą kolejne kursy, a w lipcu i sierpniu płatne staże i praktyki wakacyjne dla uczniów.

     • Edyta Pierzchała, Barbara Gaciek, Julia Walczak
      • Edyta Pierzchała, Barbara Gaciek, Julia Walczak

      • Stypendystki Starosty Powiatu Mikołowskiego

       W dniu dzisiejszym, tj. 16 maja, 3 uczennice naszej szkoły odebrały z rąk Starosty Powiatu Mikołowskiego -  Mirosława Dużego stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce w I semestrze r. szk. 2018/19: Edyta Pierzchała (technik ekonomista), Barbara Gaciek (technik ogrodnik) i Julia Walczak (technik weterynarii). Stypendystkom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

      • 18 maja - Targi ogrodnicze i Dzień Otwarty ZSP

      • Ósmoklasiści, uczniowie ostatniego rocznika gimnazjum, rodzice, mieszkańcy Ornontowic i ościennych miejscowości:

       Zapraszamy na targi ogrodnicze połączone z dniem otwartym naszej szkoły!

       Sobota, 18 maja w godzinach 10.00-14.00

     • Aktualizacja planu lekcji
      • Aktualizacja planu lekcji

      • od 6 maja 2019 r.

       Od poniedziaku 6 maja następuje zmiana planu lekcji. Proszą wychowawców o sprawdzenie planu jego korekcję w dzienniku lekcyjnym.

     • Godziny pracy internatu
      • Godziny pracy internatu

      • Po maturze pisemnej...

       Informujemy, iż zgodnie kalendarzem roku szkolnego po pisemnej części egzaminu maturalnego internat będzie czynny od czwartku 9 maja, od godziny 7:00.

     • Konkurs - Młody Mistrz Budownictwa
      • Konkurs - Młody Mistrz Budownictwa

      • Debiut techników budownictwa

       Konkurs - Młody Mistrz Budownictwa

       26 kwietnia nasi technicy budowlani wzięli udział po raz pierwszy w IV wojewódzkim konkursie budowlanym „Młody Mistrz Budownictwa”. Emocji było dużo, rywalizacja zacięta ale też wspaniała zabawa. Zadania były podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Na teorii uczeń klasy 3-ciej Dawid Kasperczyk zmierzył się z harmonogramem robót, natomiast Michał Galant i Mateusz Żuber wykonywali termomodernizacje fragmentu ściany. Niestety tym razem nie stanęliśmy na podium, ale mamy silną motywacje żeby znaleźć się tam za rok.

     • Pożegnanie Maturzystów
      • Pożegnanie Maturzystów

      • Uroczyste zakończenie roku dla klas maturalnych w Arterii

       POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

       W piątek 26 kwietnia tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. To wydarzenie poprzedziła miła uroczystość zakończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej, na którą abiturienci przybyli w towarzystwie swoich rodziców. Wśród zaproszonych gości, oprócz grona pedagogicznego, znaleźli się również Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Mikołowie - Pani Iwona Smorz oraz przewodniczący Rady Rodziców - Pan Mirosław Wrona.

       Pani dyrektor Teresa Stasik-Szyszka żegnając maturzystów życzyła im sukcesów na egzaminach maturalnych, otrzymania indeksów na wymarzone studia oraz odnalezienia się na rynku pracy. Życzyła również, aby zawsze pamiętali o wartościach, które wpajali im rodzice i nauczyciele oraz dumnie kroczyli przez życie darzeni szacunkiem otoczenia i wrażliwi na potrzeby innych.

       Z kolei maturzyści podziękowali dyrekcji, gronu pedagogicznemu i wychowawczyniom, paniom Justynie Marek i  Małgorzacie Turkiewicz, za wysiłek włożony w przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów maturalnych oraz pracę wychowawczą, która będzie procentować w ich dorosłym życiu.

       Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów klas młodszych, w którym na zdjęciach przypomniano maturzystom najważniejsze wydarzenia z ich 4-letniej nauki w technikum. Później przeszedł czas na miłe rozmowy przy kawie i ciastku.

     • Zmiana planu lekcji
      • Zmiana planu lekcji

      • ...związana z odejściem maturzystów

       Informuję, że od poniedziałku, 29.04.2019 r. następuje zmiana planu lekcji, obowiązywać będzie wersja 13 planu.

       Proszę o sprawdzenie i aktualizację planu lekcji w dzienniku.

     • Zajęcia dydaktyczne od 29 kwietnia 2019 r.
      • Zajęcia dydaktyczne od 29 kwietnia 2019 r.

      • Informacja dot. realizacji zajęć dydaktycznych od poniedziałku 29 kwietnia.

       Informujemy, że w związku z zawieszeniem strajku nauczycieli, wszystkie zajęcia dydaktyczne od dnia 29 kwietnia (poniedziałek) obywać się będą wg planu.

       Internat w dniu 29 kwietnia będzie czynny od godz. 6:00.